Gastrogate i samarbete med Personalkollen

Vi på Gastrogate är glada att kunna offentliggöra att vi inlett ett samarbete med personal- och lönesystemet Personalkollen.

Om Personalkollen

Personalkollen är marknadens ledande personal- och lönesystem. Det användarvänliga systemet ger dig en röd tråd från instämpling till avstämning avseende schema och ekonomisk uppföljning. Lönerna beräknas automatiskt utifrån anställningsavtal, rapporterad tid och frånvaro vilket ger en effektiv löneprocess fri från manuell hantering. Personalen ser sin lönespecifikation och intjänade dricks i appen. Dessutom kan ekonomiansvarig enkelt logga in och hämta underlag för bokföring och rapportering – det ska vara lätt att göra rätt!

Vad innebär det för dig som kund?

  • Genom integrationen mot personalkollen får du försäljning och dricks inläst löpande i ditt konto på Personalkollen.
  • Följ din försäljning dag för dag, timme för timme och se hur den står sig mot personalkostnaden för att kunna optimera personalplaneringen.
Dela inlägget: