Integritetspolicy

Uppdaterad: maj 2023

Gastrogate AB, med organisationsnummer 556577-6720, (“Gastrogate”, “vi” eller “oss”) är engagerade i skyddet av din personliga integritet. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att din personliga integritet skyddas när vi behandlar din personliga information och att behandlingen av din personliga information uppfyller tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).


Personlig information som vi behandlar
Vi behandlar olika kategorier av personlig information om dig. Observera att vi kanske inte behandlar alla kategorier av personlig information om dig. Vilken personlig information som vi faktiskt behandlar om dig beror på hur du interagerar med oss och vilken roll du har, till exempel om du är besökare på vår webbplats, användare av Gastrogate eller en kontaktperson för en kund eller leverantör till oss.

Vi behandlar följande kategorier av personlig information:

Identitetsinformation, vilket gör det möjligt att identifiera dig, till exempel ditt namn.

Kontakinformation, vilket gör det möjligt att kontakta dig, till exempel din postadress, e-postadress och telefonnummer.

Organisationsinformation, som rör din professionella roll, till exempel din titel, position och företag eller organisation som du arbetar för.

Kommunikation med oss, till exempel innehåll i e-post och inskickade formulär (till exempel begäran om demonstrationer av våra produkter) eller de svar du ger när du deltar i en undersökning.

Profilinformation om dig som slutanvändare av Gastrogate, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer, sparade adresser och språkinställningar.

Beställningsinformation som inkluderar beställningsförfrågningar av mat / produkt, beställningsförfrågningsdatum / tid, köppris och rabatter, leveransmetod (avhämtning eller hemleverans), hämtning och leveransinformation, matpreferenser eller andra beställningsinstruktioner.

Beställningshistorik som inkluderar historik över tidigare inlämnade beställningar, inklusive relaterade beställningsuppgifter.

Betalningsdata som rör en slutanvändares beställning av mat / produkt, till exempel betalningsmetod (kreditkort, faktura eller annat), betalningsbelopp, datum och tidsstämpel för betalning, kortinformation (endast de fyra sista siffrorna) och faktureringsinformation.


Ansvar för behandlingen av din personliga information
Gastrogate agerar som personuppgiftsansvarig. Gastrogate är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för sin egen behandling av din personliga information enligt denna integritetspolicy.

Vem omfattas av denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy omfattar dig som:

besöker vår webbplats och / eller digitala kanaler,

kontaktar oss eller på annat sätt kommunicerar med oss, till exempel via vår webbplats eller e-post,

är en representant för en kund (till exempel restauranger), leverantör eller partner till oss, och / eller

är en slutanvändare av våra online-tjänster som anmäler sig till och / eller gör beställningsförfrågningar till restauranger via Gastrogate-plattformen.

Rättigheter
Du har rätt att begära att vi raderar din personliga information, begränsar vår behandling av din personliga information, korrigera din personliga information eller begära att få tillgång till eller flytta din personliga information.

Kontakta oss
Om du har frågor om vår behandling av din personliga information eller om dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar och -förordningar kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].